случай

т-20180319114513

600 000 тона годишно Проект за хидрогениране на бензин

т-20180319114658

1 милион тона годишно дизелово реформиращо звено за хидрогениране

т-20180319115128

100 000 тона / годишно единица за реформиране на хидрогенирането

т-20180319115311

100,0000 тона / година Реформа за хидрогениране на хидрогениране

т-20180319015918

1.2 милиона тона / годишно отделение за ароматизация

т-20180319020005

140 000 тона / година Лека въглеводородна пещ за крекинг

т-20180319020236

1,8 милиона тона годишно Бензин за селективно хидрогениране

т-20180319020343

3,5 милиона тона годишно Проект за обновяване на тежък асфалт

т-20180319020756

1.2 милиона тона годишно Проект за рафиниране на хидрогенирано масло Хетерогенно обезводняване

т-20180319021017

80 000 тона / година етилбензол - стирен блок

т-20180319021238

Дизел за реформиране на хидрогенирането

т-20180319021416

Водородна единица 20000Nm3 / H

т-20180319021602

500 000 тона годишно Бензиново селективно устройство за хидродесулфуризация

т-20180319021647

500 000 тона годишно Бензиново селективно устройство за хидродесулфуризация

т-20180319021814

Водороден блок за метанол

т-20180319021938

Водороден агрегат за крекинг на метанол